Pytamy kandydatów o wspólny podatek w Unii

MamPrawoWiedziec.pl zapytało kandydatów do Parlamentu Europejskiego o rolę Unii  Europejskiej w ustanawianiu podatków w państwach członkowskich. Czy mają wspólną wizję? Czy komitety wyborcze są wewnętrznie zgodne?

Maciej Szczepański
Dodane 20 maja 2014

58 kandydatów zgadza się ze stwierdzeniem, że we wszystkich państwach członkowskich Unii powinien zostać wprowadzony jednolity podatek od transakcji finansowych. 40 jest przeciwnego zdania. Największymi zwolennikami wprowadzenie takiego podatku są kandydaci komitetów lewicowych – SLD, Zielonych i Europy Plus Twojego Ruchu. Z 8 kandydatów Nowej Prawicy JKM – żaden nie zgadza się na takie rozwiązanie. Kandydaci wewnątrz komitetów Platforma Obywatelska, Polska Razem Jarosława Gowina oraz PSL mają w tej sprawie podzielone opinie.

Podobne odpowiadali kandydaci w kwestii ustalenia minimalnego podatku dochodowego od przedsiębiorstw. Kandydaci komitetów Demokracja Bezpośrednia, Ruchu Narodowego, PiS, PRJG, Nowej Prawicy, PO nie zgodzili się z tym rozwiązaniem. Twierdząco odpowiadali przedstawiciele komitetu Zieloni, SLD, Europa Plus Twój Ruch.

Większość  kandydatów (51) jest przeciwko wprowadzeniu europejskiego podatku VAT. Z kolei 37 kandydatów poparłoby takie rozwiązanie. Twierdząco odpowiadali kandydaci wewnątrz lewicowych komitetów: SLD-UP, Europa Plus Twój Ruch, Zieloni. Ruch Narodowy oraz Nowa Prawica JKM, jak zawsze, nie są podzieleni wewnątrz komitetu. Wszyscy kandydaci tych komitetów odpowiedzieli przecząco, odpowiednio 5 i 8 osób. Większość kandydatów PO, PRJG, PiS, DB, PSL również nie popiera za wprowadzenia europejskiego VAT-u.

Kandydaci Nowej Prawicy JKM oraz Ruchu Narodowego, jako jedyni są w pełni zgodni, wszyscy kandydaci odpowiadali tak samo. Najmniej zgodnym komitetem jest PSL. Kandydaci ludowców w dwóch na trzy pytania nie zajmują wspólnego stanowiska.

Wyraźny jest podział na dwie koncepcje odnośnie roli Unii Europejskiej w ustalaniu podatków w państwach członkowskich. Pierwszą koncepcję – za zwiększeniem kompetencji UE, pozwalającym na ustalanie wspólnej polityki podatkowej – reprezentują komitety lewicowe: SLD-UP, Europa Plus Twój Ruch, Zieloni. Drugie stanowisko – optujące za suwerennością państwa w ustalaniu podatków – prezentują ugrupowania prawicowe oraz PO i PSL jako partie centrowe.

Dane pochodzą z badania kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 r. Na podstawie zebranych odpowiedzi ze 125 wypełnionych kwestionariuszy (stan na 16 maja) sprawdziliśmy poglądy kandydatów w zakresie polityki gospodarczej. Na potrzeby, badania założyliśmy, że progiem różnicującym wszystkich kandydatów, komitety wyborcze, pozwalającym określić komitet jako niezgodny, jest różnica 20 procent pomiędzy odpowiedziami. W związku z tym, że tylko jeden kandydat Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry odpowiedział na nasze pytanie, powyższy komitet został wyłączony z analizy.

Współpraca: Magdalena Wnuk

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Jak zmieni się Parlament Europejski po wyborach w maju 2019 r.?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych