fot. bartb_pt / Flickr

Nowe prawa w tym tygodniu (26 czerwca - 2 lipca 2017 r.)

Odszkodowania za straty z powodu nieuczciwej konkurencji, nowe e-usługi dla obywateli, ograniczone zwolnienia z akcyzy na węgiel.

Sylwia Szołucha
Dodane 30 czerwca 2017

 #weszło we wtorek, 27 czerwca

Każdy, kto poniósł straty z powodu działań nieuczciwej konkurencji, będzie mógł złożyć pozew o odszkodowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Może to być np. przedsiębiorca dyskryminowany przez potentata rynkowego albo konsument, który płaci więcej przez zmowę cenową przedsiębiorców. UOKiK już wcześniej wydawał decyzje dotyczące porozumień ograniczających konkurencję lub nadużywania pozycji dominującej, ale nie rozstrzygały one kwestii odszkodowania.

Rozpatrywaniem spraw zajmą się sądy okręgowe. - Dzięki nowemu prawu ochrona konkurencji będzie możliwa nie tylko poprzez aktywność urzędu, ale również na drodze prywatnoprawnej. Występujemy w interesie publicznym, nakładamy kary za konkretne praktyki, a od dziś możliwe jest także skuteczne dochodzenie roszczeń przez poszczególnych poszkodowanych – mówiła wiceprezes UOKiK, Bernadeta Kasztelan-Świetlik.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 1 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w życie w sobotę, 1 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o grach hazardowych oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórymi innymi ustawami

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce