38. posiedzenie Sejmu fot.Krzysztof Białoskórski

Nowe prawa w tym tygodniu (29 maja - 4 czerwca)

Kogo czekają wyższe kary, komu pracodawca nie będzie mógł przeciągać zlecenia?

Sylwia Szołucha
Dodane 5 czerwca 2017

#1 weszło w środę, 31 maja

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny Głosowanie nad ustawą

#2 weszło w czwartek, 1 czerwca

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

#3 weszło w piątek, 2 czerwca

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Głosowanie nad ustawą

#4 weszło w sobotę, 3 czerwca

Ścieżka prac nad ustawą o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra Głosowanie nad ustawą

Częściowo weszły:

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad ustawą o zwalczaniu dopingu w sporcie Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad ustawą

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce