Fot. Joe Gratz / Flickr

Nowe prawa w tym tygodniu (10 - 16 lipca 2017 r.)

Za jakie przestępstwa podwyższono kary, jak chronić się przed nieuczciwym kontrahentem?

Sylwia Szołucha
Dodane 14 lipca 2017

#weszło we wtorek, 11 lipca

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Głosowanie nad ustawą

#weszło w środę, 12 lipca

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Głosowanie nad ustawą

#weszło w czwartek, 13 lipca

Ścieżka prac przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Głosowanie nad ustawą

#weszło w piątek, 14 lipca

Ścieżka prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Głosowanie nad ustawą

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce