Konferencja prasowa nt. reformy edukacji Fot. KPRM / Flickr

Nowa prawa w tym tygodniu (28 sierpnia - 3 września 2017 r.)

Jakie szkoły zastąpią gimnazja? Na jakie formy wsparcia mogą liczyć działacze antykomunistyczni i osoby represjonowane w PRL? Kto będzie zarządzać państwowymi gruntami rolnymi?

Sylwia Szołucha
Dodane 1 września 2017

#wchodzi w czwartek, 31 sierpnia

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w piątek, 1 września

Zmienił się system szkolny. 8-letnia szkoła podstawowa zastąpiła gimnazjum, liceum jest 4-letnie, technikum 5-letnie, a zamiast szkoły zawodowej wprowadzono szkoły branżowe (pierwszego i drugiego stopnia). Gimnazja nie będą już prowadzić naboru nowych uczniów. Ostatnie znikną we wrześniu 2019 r., gdy naukę ukończy ostatni rocznik.

Większość ważnych dla uczniów zmian wprowadzą towarzyszące ustawie rozporządzenia minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, m.in. rozporządzenie wprowadzające nową podstawę programową czy zwiększające liczbę dni wolnych od zajęć.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny przewodnik po zmianach dla rodziców.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo oświatowe

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w piątek, 1 września

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) to nowa instytucja, która będzie zarządzać nieruchomościami rolnymi należącymi do państwa. Może je m.in. wydzierżawić lub sprzedawać rolnikom. KORW przejmuje te zadania od likwidowanych Agencji Rynku Rolnego (ARR) i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Do jego zadań należy też nadzór nad państwowymi spółkami hodowli roślin i zwierząt, w tym stadninami konnymi (np. stadnina w Janowie Podlaskim).

W skład nowej instytucji wchodzi centrala i oddziały wojewódzkie.

Ścieżka prac nad ustawą o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w piątek, 1 września

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 2 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 2 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w piątek, 1 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem"

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w sobotę, 2 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie nad ustawą

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce