Ogrodzieniec Fot. Barbara Maliszewska / Wikimedia Commons

Nowe prawa w tym tygodniu (4 - 10 września 2017 r.)

Kto nie może zostać członkiem spółdzielni? Jakie uprawnienia zyskał Generalny Konserwator Zabytków? Na jaką ochronę może liczyć pracownik, gdy pracodawca ogłosi upadłość?

Sylwia Szołucha
Dodane 7 września 2017

#wchodzi we wtorek, 5 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 9 września

 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

 

 

Głosowanie nad ustawą

 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

 

 

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w czwartek, 7 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w niedzielę, 10 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 

 

Głosowanie nad ustawą

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce