Fot. reynermedia / Flickr

Nowe prawa w tym tygodniu (25 września - 1 października 2017 r.)

Kogo dotyczy obniżka wieku emerytalnego? Jakie zmiany czekają przedsiębiorstwa energetyczne?

Sylwia Szołucha
Dodane 29 września 2017

#weszło w poniedziałek, 25 września

Ścieżka prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Głosowanie nad ustawą

#weszło we wtorek, 26 września

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

#wchodzi w niedzielę, 1 października

Ścieżka prac nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w niedzielę, 1 października

Ścieżka prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prad nad rządowy projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zdrowiu publicznym

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce