Serwis MamPrawoWiedziec.pl

Obywatele w wyborach

Wybory współorganizują obywatele. To od nich zależy przebieg głosowania i to oni gwarantują wolność, tajność i uczciwość wyborów. W tym roku potrzeba pół miliona członków komisji, mężów zaufania i obserwatorów społecznych. Dowiedz się, jak możesz się włączyć.

Zgłoś się do komitetu wyborczego i zorganizuj lub obserwuj wybory

Członków komisji zgłaszają komitety wyborcze. Komitety zawiążą się najwcześniej w sierpniu, to wtedy możesz zgłosić swoją kandydaturę na członka komisji wyborczej.
Rejestruj kandydatów, przyjmuj skargi, ogłaszaj wyniki
Dołącz do gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej komisji wyborczej (komisje terytorialne). Zaczniesz pracę 40 dni przed wyborami. Wraz z pozostałymi członkami komisji będziesz odpowiadać za rejestrację kandydatów, druk obwieszczeń wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na komisje obwodowe. Po głosowaniu przyjmiesz od nich protokoły oraz weźmiesz udział w ogłaszaniu wyników wyborów w gminie, powiecie lub województwie.
Rozdawaj karty
Zostań członkiem komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania. Będziesz wydawać karty wyborcze, pilnować tajności głosowania, dbać o przestrzeganie prawa wyborczego. W dniu wyborów będziesz pracować od wczesnego rana do późnego wieczora.
Licz głosy
Pracuj w komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania. Zaczniesz pracę wieczorem, po zamknięciu lokalu wyborczego. Zadaniem Twoim i pozostałych członków komisji będzie ocena, czy głos na karcie wyborczej jest ważny, policzenie głosów, przygotowanie protokołu oraz wprowadzenie wyników do systemu informatycznego.
Członkowie komisji wyborczych otrzymują dietę
Jeśli do pracy w komisji jest zbyt wielu chętnych, odbywa się losowanie, ale pierwszeństwo mają osoby zgłoszone przez komitety wyborcze partii, które wprowadziły w poprzednich wyborach radnych do sejmiku wojewódzkiego lub posłów do Sejmu. O tym, czy zostaniesz powołana lub powołany, dowiesz się najpóźniej 21 dni przed wyborami.
Miej oko na wybory
Możesz zostać mężem zaufania z ramienia komitetu wyborczego. Będziesz obserwować przygotowania do głosowania, głosowanie, liczenie głosów oraz przewożenie i przekazywanie protokołu. Jako mąż zaufania możesz wnieść uwagi do protokołu, nagrywać liczenie głosów oraz pracę komisji przed otwarciem lokalu wyborczego. Za swoją pracę nie otrzymasz wynagrodzenia.

Zgłoś się do fundacji lub stowarzyszenia i zostań obserwatorem społecznym

Jako obserwator społeczny możesz obserwować przygotowania komisji w lokalu wyborczym, głosowanie i liczenie głosów. Nie możesz wnosić uwag do protokołu, ani być obecną/obecnym przy przewożeniu i przekazywaniu go komisji terytorialnej. Za swoją pracę nie otrzymasz wynagrodzenia.
Aby zostać obserwatorem społecznym, znajdź organizację, która w celach statutowych ma wpisane: „troskę o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. Możesz skorzystać z wyszukiwarki organizacji na stronie www.bazy.ngo.pl/wyszukiwarka.

Jedna organizacja może zgłosić po jednym obserwatorze do każdej komisji wyborczej w kraju.

Co możesz zrobić już dziś?

Takich jak Ty jest pewnie więcej. Zrób listę znajomych chętnych do obserwacji i organizacji głosowania. Zapisz, kim chcą być poszczególne osoby – członkami komisji, mężami zaufania, obserwatorami społecznymi. Spotkajcie się z przedstawicielami różnych ugrupowań, które kandydują w wyborach i poinformujcie ich, że zebraliście grupę chętnych do pracy przy wyborach.
Zorganizujcie spotkanie z komisarzem wyborczym – niech Was przeszkoli.
Nazwiska komisarzy wyborczych, właściwe im powiaty, adresy mailowe oraz terminy dyżurów dostępne są na stronie PKW.
Więcej informacji:
Kodeks wyborczy: Komisje wyborcze art. 178-186, Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni art. 103a-103c

Mam Prawo Wiedzieć w mediach społecznościowych