Fot. Kamyq / Pixabay

Nowe prawa w tym tygodniu (2 - 8 kwietnia 2018 r.)

Jak zmieniły się przepisy o Sądzie Najwyższym?

Sylwia Szołucha
Dodane 5 kwietnia 2018

#weszło we wtorek, 3 kwietnia

Powstały dwie nowe izby w Sądzie Najwyższym:

W terminie do pięciu lat od ostatecznego wyroku m.in. prokurator generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich i prezes UOKiK mogą wnieść skargę nadzwyczajną, jeśli decyzja sądu:

Skargę rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

W obu nowych izbach będą zasiadać wybierani przez Senat ławnicy. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać marszałkowi senatu stowarzyszenia, organizacje społeczne lub zawodowe oraz grupa co najmniej tysiąca obywateli. Ławnikiem może zostać każda osoba między 40. a 60. rokiem życia, która posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, pełnię praw, „nieskazitelny charakter” i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.

Sędziowie SN przechodzą na emeryturę z dniem ukończenia 65 lat (wcześniej 70), chyba że najpóźniej sześć miesięcy wcześniej złożą oświadczenie woli dalszego sprawowania stanowiska, przedstawią zaświadczenie od lekarza o zdolności do sprawowania funkcji, a prezydent wyrazi na to zgodę. Zgodnie z przyjętym przez prezydenta regulaminem w SN ma być docelowo 120 sędziów.

Nowych sędziów SN ma wybierać Krajowa Rada Sądownictwa, może ich również delegować minister sprawiedliwości (nie więcej niż 30 proc. składu).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce