Fot. Ian Britton / Flickr

Nowe prawa w tym tygodniu (14 - 20 maja 2018 r.)

Nowa forma umowy między rolnikiem a pracownikiem sezonowym oraz szersze uprawnienia dla Straży Marszałkowskiej.

Sylwia Szołucha
Dodane 17 maja 2018

#częściowo wchodzi w poniedziałek, 14 maja

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Głosowanie

#częściowo wchodzi we wtorek, 15 maja

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 18 maja

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 19 maja

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 20 maja

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Straży Marszałkowskiej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

 

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce