Fot. Kancelaria Premiera / Flickr

Nowe prawa w tym tygodniu (30 kwietnia - 6 maja 2018 r.)

Jakie zmiany wprowadziła tzw. konstytucja dla biznesu? Jakie nowe uprawnienia zyskał szef KAS?

Sylwia Szołucha
Dodane 4 maja 2018

#weszły w poniedziałek, 30 kwietnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo przedsiębiorców

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie

#częściowo wchodzi w poniedziałek, 30 kwietnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Głosowanie

#weszło we wtorek, 1 maja

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło we wtorek, 1 maja

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo konsularne

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce