Fot. Lord of the Wings? / Wikimedia Commons

Nowe prawa w tym tygodniu (28 maja - 3 czerwca 2018 r.)

Obowiązek przekazywania informacji o pasażerach przez linie lotnicze, wyższa renta socjalna i zwolnienie z opłat sądowych dla kombatantów.

Sylwia Szołucha
Dodane 1 czerwca 2018

#wchodzi we wtorek, 29 maja

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Głosowanie

#wchodzi w środę, 30 maja

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 31 maja

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 1 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

Głosowanie

#częściowo wchodzi w piątek, 1 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

 

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce