Dot. jarmoluk / Pixabay

Nowe prawa w tym tygodniu (11 - 17 czerwca 2018 r.)

Zwiększenie kontroli wywozu leków, dodatkowe wymogi dla producentów sprzętu radiowego i zmiany w sądownictwie.

Sylwia Szołucha
Dodane 15 czerwca 2018

#częściowo wchodzi we wtorek, 12 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 14 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 16 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce