Fot. pasja1000 / Pixabay

Nowe prawa w tym tygodniu (25 czerwca - 1 lipca 2018 r.)

Nowe zasady ustanawiania stref ekonomicznych, jeden wspólny rejestr jachtów, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, mechanizm dzielonej płatności VAT i przesunięcie terminu wejścia e-zaświadczeń.

Sylwia Szołucha
Dodane 29 czerwca 2018

#weszło we wtorek, 26 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło we wtorek, 26 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

Głosowanie

#weszło w środę, 27 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Głosowanie

#weszło w czwartek, 28 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 29 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 30 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 1 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Głosowanie

#częściowo wchodzi w niedzielę, 1 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce