Fot. MichaelGaida / Pixabay

Nowe prawa w tym tygodniu (4 - 10 czerwca 2018 r.)

Zmiany w przepisach drogowych oraz dłuższy zasiłek opiekuńczy.

Sylwia Szołucha
Dodane 8 czerwca 2018

#częściowo weszło w poniedziałek, 4 czerwca

Przed upływem ośmiu miesięcy od otrzymania prawa jazdy, kierowców obowiązują bardziej restrykcyjne ograniczenia prędkości:

W tym czasie nie mogą również pracować jako zawodowi kierowcy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o kierujących pojazdami

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Głosowanie

#weszło w poniedziałek, 4 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło w środę, 6 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w środę, 6 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło w czwartek, 7 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Głosowanie

#weszło w czwartek, 7 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 9 czerwca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce