Fot. MON

Nowe prawa w tym tygodniu (16 - 22 lipca 2018 r.)

Zmiany w ustawie o IPN, w kodeksie wyborczym oraz niższe podatki m.in. dla firm rodzinnych, tłumaczy, twórców gier komputerowych i osób grających na automatach.

Sylwia Szołucha
Dodane 20 lipca 2018

#wchodzi w życie we wtorek, 17 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie

#wchodzi w środę, 18 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 19 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 20 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce