Fot._Alicja_/Pixabay

Nowe prawa w tym tygodniu (9 - 15 lipca 2018 r.)

Skrócenie terminu przedawnienia długów, rejestr miejsc w schroniskach i noclegowniach, nowe obowiązki dla banków i innych instytucji zajmujących się finansami oraz niższe podatki dla elektrowni wiatrowych.

Sylwia Szołucha
Dodane 13 lipca 2018

#weszło w poniedziałek, 9 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w środę, 11 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Głosowanie

#częściowo wchodzi w piątek, 13 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 13 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 14 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 14 lipca

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce