Fot. Marcin Polak / Flickr

Nowe prawa w tym tygodniu (27 sierpnia - 2 września 2018 r.)

Obniżka pensji dla posłów i senatorów, zmiany w przepisach dotyczących wydawania dziecka za granicę oraz nowe przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli.

Sylwia Szołucha
Dodane 31 sierpnia 2018

#weszło w poniedziałek, 27 sierpnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Głosowanie

#weszło we wtorek, 28 sierpnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Głosowanie

#weszło w środę, 29 sierpnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 31 sierpnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 1 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo oświatowe

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

#wchodzi w sobotę, 1 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce