Fot. Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

Nowe prawa w tym tygodniu (3 - 9 września 2018 r.)

Nowe przepisy dla przewoźników, rozszerzenie obowiązku zachowania tajemnicy firmy i zwiększenie kontroli nad składowaniem odpadów.

Sylwia Szołucha
Dodane 7 września 2018

#weszło w poniedziałek, 3 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o tachografach

Głosowanie

#weszło we wtorek, 4 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie

#weszło w środę, 5 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórymi innymi ustawami

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych

Głosowanie

 

#weszło w czwartek, 6 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

Głosowanie

#weszło w piątek, 7 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Głosowanie

#częściowo weszło w piątek, 7 września

Ścieżka prac projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 8 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 9 września

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce