Co robi samorząd? Czysta, zadbana przestrzeń.

Gminy odpowiadają za utrzymanie porządku i czystości na swoim terenie. To, czy zniknie dzikie wysypisko pod lasem, jak często będą odbierane śmieci oraz jaka część z nich zostanie wykorzystana ponownie, zależy od decyzji radnych. 

Obywatele w wyborach
Dodane 5 października 2018

Czysta ulica, zadbany skwerek

Gmina powinna dbać o czystość ulic i placów, a także odśnieżać je, usuwać błoto i lód. W przypadku chodników, które przylegają do prywatnych posesji, to obowiązki ich właścicieli. Gmina odpowiada za utrzymanie zieleni – skwerów, parków i trawników przy drodze. Decyduje też, gdzie powstaną nowe tereny zielone.

Śmieciarka, sortownia, przepompownia

Gmina utrzymuje spalarnie, sortownie, składowiska, kompostownie oraz inne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (może to robić razem z innymi gminami lub przedsiębiorcami). Ma też obowiązek informować, jaka część śmieci jest poddawana recyklingowi, uczyć mieszkańców jak segregować odpady, stawiać pojemniki do segregacji oraz tworzyć punkty zbiórki śmieci.

Gmina odpowiada też za utrzymanie kanalizacji oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Koszty przyłączania się do sieci lub budowy szamba – jeśli podłączenie do sieci jest niemożliwe – ponoszą właściciele nieruchomości.

Nielegalne wysypisko śmieci

Mieszkańcy mogą zgłosić do urzędu gminy nielegalne wysypisko śmieci np. w lesie lub na sąsiedniej działce. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek je zlikwidować, jeśli znajduje się na terenie należącym do gminy. Może też nakazać usunięcie wysypiska właścicielowi działki.

Rada gminy uchwala regulamin porządku i czystości, w którym określa m.in.:

Skąd gmina bierze na to pieniądze?

Zapytaj kandydatów i kandydatki:

W zimie często wiele chodników w naszej gminie pozostaje nieodśnieżonych. Jak można rozwiązać ten problem?

Sadzenie zieleni, która często marnieje z powodu braku pielęgnacji, to marnotrawstwo naszych pieniędzy. Jak rozwiązać ten problem?

W naszej gminie nadal wiele osób wywozi śmieci do lasu lub w inne niedozwolone miejsca. Dlaczego tak się dzieje? Jak temu zaradzić?

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosujesz:

Więcej o tym jak przepytać kandydatów na stronie www.obywatelewwyborach.pl

Wybory samorządowe

21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe, 4 listopada zagłosujemy w II turze.

Na pięcioletnią kadencję wybierzemy wójtów/burmistrzów/prezydentów, radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a w Warszawie również radnych dzielnic.

Głosować będziemy w godz. 7-21 w obwodowych komisjach wyborczych w naszych miejscowościach.
 

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce