Skąd gmina bierze pieniądze?

Celem działania gminy jest realizacja potrzeb mieszkańców i tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. Gmina odpowiada za wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych instytucji. Realizuje zadania własne, takie jak np. budowa boiska, zadania zlecone, np. organizację wyborów, lub powierzone, np. organizację komunikacji miejskiej. Co jest źródłem finansów gminy?

Obywatele w Wyborach
Dodane 7 października 2018

Z własnych dochodów

Do budżetu gminy trafia 38 proc. podatku PIT odprowadzanego przez mieszkańców i 7 proc. podatku CIT płaconego przez firmy, działające na jej terenie.

Jeśli mieszkańcy rozliczają się w urzędzie skarbowym na terenie innej gminy, ich podatek trafia do innej miejscowości.

Źródłem budżetu są również:

Z budżetu państwa

Gmina otrzymuje tzw. subwencję oświatową – środki przeznaczone na prowadzenie edukacji w gminie, przede wszystkim wypłaty dla nauczycieli i utrzymanie szkół. Wysokość subwencji dla gminy jest uzależniona od liczby i rodzaju szkół oraz liczby uczniów.

Gminy, które osiągają niskie dochody, dostają też subwencję równoważącą i wyrównawczą, na którą składają się bogatsze gminy w formie tzw. janosikowego. Gmina sama decyduje w uchwale budżetowej, jak dokładnie wyda środki z subwencji.

Gmina realizuje też zadania obowiązkowe określone w różnych ustawach np. wypłaca zasiłki 500 plus, wydaje dowody osobiste, organizuje wybory. Na ich realizację otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

Radni mogą decydować:

Gdzie znajdziesz informacje o budżecie swojej gminy?

Uchwała budżetowa rady gminy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Twojej miejscowości (www.bip.gov.pl). Tam też znajdziesz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni.

Jeśli chcesz porównać budżet swojej gminy z innymi, możesz zajrzeć do baz Głównego Urzędu Statystycznego:

Zapytaj kandydatów i kandydatki:

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosujesz:

  1. Przygotuj pytanie/pytania, które chciałbyś zadać kandydatom – pogadaj ze znajomymi, na pewno znajdziesz co najmniej trzy osoby, które mają to samo pytanie, co Ty!
  2. Znajdź kandydatów na Facebooku lub wyślij maila.
  3. Zadaj pytanie podczas wiecu lub spotkania wyborczego.
  4. Zorganizuj sąsiedzkie spotkanie z kandydatami – przygotujcie zestaw 5 pytań o najważniejsze sprawy w Waszej miejscowości.
  5. Przepytaj kandydatów w swoim mieście – wyślij kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl/kwestionariusz2018
  6. Podziel się tą informacją z innymi mieszkańcami!

Więcej o tym jak przepytać kandydatów na stronie obywatelewwyborach.pl

Wybory samorządowe

21 października 2018 r. odbędzie się I tura wyborów samorządowych, 4 listopada zagłosujemy w II turze.

Na pięcioletnią kadencję wybierzemy wójtów/burmistrzów/prezydentów, radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a w Warszawie również radnych dzielnic.

Głosować będziemy w godz. 7-21 w obwodowych komisjach wyborczych w naszych miejscowościach.

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce