Mieszkanie, prąd, woda. Jak się mieszka w gminie?

Jeśli nie mam gdzie mieszkać, mogę zwrócić się do gminy z wnioskiem o przyznanie lokalu? Kto planuje liczbę miejsc parkingowych na nowym osiedlu? Czy miasto ma obowiązek instalować centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych? Czy od gminy mogę oczekiwać zamontowania windy w moim budynku?

Obywatele w Wyborach
Dodane 7 października 2018

Prawo do mieszkania wynika z art. 75 Konstytucji, a za jego realizację odpowiada gmina. Gmina może samodzielnie zarządzać nieruchomościami, przy czym rada gminy we współpracy z wójtem, burmistrzem lub prezydentem podejmuje wszystkie decyzje, a odpowiednie służby samorządowe je wykonują.

Samorząd może również tworzyć spółki komunalne (np. zarządzające budynkami mieszkalnymi, odpowiadające za wodociągi czy wywóz śmieci), które w jego imieniu wykonują usługi publiczne. Obowiązkiem gminy jest wyznaczenie strategii i kontrola działalności takich spółek. Gmina może także zlecać realizację usług komunalnych i utrzymania lokali firmom prywatnym.

Co może zrobić gmina?

Część mieszkań w Polsce (ok. 6 proc.) należy do samorządu; mieszka w nich 3 mln Polaków. Zarządzając nimi gmina powinna:

Dla kogo mieszkania gminne?

Gmina może budować mieszkania na wynajem dostępne dla mieszkańców. Korzystając ze swojego zasobu mieszkań, może wspierać osoby bezdomne lub żyjące w złych warunkach mieszkaniowych, a także osoby w trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i społecznej.

Mieszkania komunalne to mieszkania o czynszu niższym niż rynkowy, przeznaczone dla osób o niskich dochodach. Na przykład w Ostródzie oznacza to dochód na jednego domownika poniżej 1 5454 zł, jeśli o mieszkanie ubiega się jedna osoba i 1 030 zł w gospodarstwie wieloosobowym. W Poznaniu te kwoty są wyższe i wynoszą odpowiednio 2 317 zł i 1 802 zł.

Mieszkania socjalne to lokale o obniżonym standardzie i jeszcze niższym czynszu niż mieszkania komunalne a przeznaczone dla osób najuboższych. Do ubiegania się o taki lokal w Ostródzie uprawnia dochód na jednego domownika nie większy niż 1 030 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 515 zł w gospodarstwie wieloosobowym. W Poznaniu to już odpowiednio 1 802 i 1 287 zł. W przeciwieństwie do mieszkania komunalnego, lokalu socjalnego nie można wykupić.

Lokale zamienne przyznawane są przez gminę mieszkańcom, którzy musieli wyprowadzić się z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu, nawet jeśli budynek nie należy do gminy.

Pomieszczenie tymczasowe przysługuje mieszkańcom eksmitowanym, którzy nie mają prawa do lokalu socjalnego.

Radni mogą decydować o:

Skąd gmina bierze na to pieniądze?

Planując budowę lub modernizację mieszkań i budynków mieszkalnych gmina może m.in.:

Zapytaj kandydatów i kandydatki:

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosujesz:

  1. Przygotuj pytanie/pytania, które chciałbyś zadać kandydatom – pogadaj ze znajomymi, na pewno znajdziesz co najmniej trzy osoby, które mają to samo pytanie, co Ty!
  2. Znajdź kandydatów i napisz do nich na Facebooku lub wyślij maila.
  3. Zadaj pytanie podczas wiecu lub spotkania wyborczego.
  4. Zorganizuj sąsiedzkie spotkanie z kandydatami – przygotujcie zestaw 5 pytań o najważniejsze sprawy w Waszej miejscowości.
  5. Przepytaj kandydatów w swoim mieście – wyślij kwestionariusz Mam Prawo Wiedzieć (www.mamprawowiedziec.pl/kwestionariusz2018).
  6. Podziel się tą informacją z innymi mieszkańcami!

Więcej o tym jak przepytać kandydatów znajdziesz na stronie obywatelewwyborach.pl

Wybory samorządowe

21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe, 4 listopada zagłosujemy w II turze.

Na pięcioletnią kadencję wybierzemy wójtów/burmistrzów/prezydentów, radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a w Warszawie również radnych dzielnic.

Głosować będziemy w godz. 7-21 w obwodowych komisjach wyborczych w naszych miejscowościach.

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce