Fot. Kamyq / Pixabay

Nowe prawa w tym tygodniu (1 - 14 października 2018 r.)

Konstytucja dla nauki, nowe obowiązki dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych oraz możliwość wykupu gruntów przez użytkowników wieczystych.

Sylwia Szołucha
Dodane 14 października 2018

#weszło w poniedziałek, 1 października

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Głosowanie

#częściowo weszło w poniedziałek, 1 października

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w piątek, 5 października

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Głosowanie

#weszło we wtorek, 9 października

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce