Siedziba UOKiK i KNF Fot. Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

Nowe prawa w tym tygodniu (10 - 23 grudnia 2018 r.)

Nowe przepisy dotyczące blokowania dodatkowo płatnych usług w telefonach, zmiany w funkcjonowaniu Komisji Nadzoru Finansowego oraz reforma dowództwa w wojsku.

Sylwia Szołucha
Dodane 20 grudnia 2018

#weszło we wtorek, 11 grudnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Głosowanie

#weszło w środę, 12 grudnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 15 grudnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Głosowanie

#weszło w wtorek, 18 grudnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Głosowanie

#częściowo weszło w wtorek, 18 grudnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektóre inne ustawy

Głosowanie

#weszło w czwartek, 20 grudnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Instytucie Europy Środkowej

Głosowanie

#częściowo w czwartek, 20 grudnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektóre inne ustawy

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 22 grudnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 23 grudnia

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce