fot. Kancelaria Sejmu/Marta Marchlewska

Sejm: Ostatnie posiedzenie przed świętami

Posłowie zajmą się m.in. zmianami w sejmikach, wotum nieufności dla premiera oraz uchwaleniem budżetu na przyszły rok. Posiedzenie rozpocznie się o 10.00.

Sylwia Szołucha
Dodane 11 grudnia 2018

PiS proponuje zmiany w sejmikach.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, by do zarządzenia przerwy w sesji sejmiku województwa konieczna była zgoda większości radnych. Obecnie o przerwach decyduje samodzielnie przewodniczący sejmiku, co zdaniem posłów może prowadzić do “paraliżu pracy sejmiku, np. w sytuacjach, gdy przewodniczący nie chcąc poddać pod głosowanie wniosku o swoje odwołanie, powołanie wiceprzewodniczącego czy wybór zarządu województwa wielokrotnie ogłasza przerwy i tym samym uniemożliwia kontynuowanie obrad sesji oraz wybór władz samorządu województwa”.

Druga zmiana zakłada, że jeśli przewodniczący jest nieobecny i nie wyznaczy na swoje miejsce wiceprzewodniczącego, jego rolę zajmuje automatycznie wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Jeśli wiceprzewodniczący jest nieobecny lub nie został wybrany, wyznaczy go premier spośród radnych.

Zaproponowane zmiany mogą mieć związek z sytuacją w sejmiku podlaskim, gdzie większość radnych należy do PiS-u, ale przewodniczącym został członek PO, w efekcie czego radni nie byli w stanie dojść do porozumienia m.in. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących (udało się to wczoraj, podczas trzeciej sesji sejmiku). Projekt uzasadni poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Rzecznik dla pasażerów lotniczych.

Sporami między przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów a pasażerem będzie mógł się zajmować specjalny rzecznik przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu, jeśli obie strony wyrażą zgodę, spory te będzie można rozwiązywać bez udziału sądu. Rzecznik będzie mógł przyjmować od pasażerów skargi, jeśli wyczerpie się zwykłe postępowanie reklamacyjne. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, rzecznik przekaże sprawę do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który może nałożyć na przewoźnika karę administracyjną do 100 tys. zł. Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej. Sprawozdanie z prac komisji infrastruktury przedstawi poseł Artur Zasada (PiS).

Opozycja chce wotum nieufności.

Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności dla premiera Mateusza Morawieckiego i jego rządu w związku z aferą korupcyjną w Komisji Nadzoru Finansowego. Według klubu “działalność KNF pod nadzorem Premiera Mateusza Morawieckiego jest daleka od definicji niezależnego i działającego na rzecz poprawnego funkcjonowania rynku finansowego organu nadzorczego”. W uzasadnieniu posłowie PO zarzucają premierowi także m.in. “legitymizowanie zamachu na niezależne sądy oraz niezawisłych sędziów” oraz pogorszenie relacji z Unią Europejską. Wniosek uzasadni poseł Grzegorz Schetyna (PO).

Ostatnie głosowanie nad budżetem.

Posłowie zakończą posiedzenie głosowaniem nad ustawą budżetową na przyszły rok (pisaliśmy o tym już TUTAJ). Podczas procedowania projektu w komisji finansów zgłoszono poprawki, m.in. zaproponowano zwiększenie wynagrodzeń dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Sprawozdanie z prac komisji przedstawi Andrzej Kosztowniak (PiS).

Porządek może zostać uzupełniony o:

Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce