Posiedzenie Rady Ministrów 9 maja 2017 r. Fot. KPRM

Rosną portfele ministrów. Analizujemy ich najnowsze oświadczenia majątkowe

Ministrowie złożyli oświadczenia majątkowe za 2016 r. z końcem kwietnia. Marek Gróbarczyk, Antoni Macierewicz, Jan Szyszko oraz Anna Zalewska już zdążyli przedstawić sprostowania.

Paweł Satała
Dodane 31 maja 2017

Bycie ministrem sprzyja gromadzeniu pieniędzy. Ministrowie w większości powiększyli oszczędności, najczęściej o około kilkadziesiąt tys. zł. Największy wzrost oszczędności w złotówkach zadeklarował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł – w 2015 r. miał 147 tys. zł, rok później już 783 tys. zł. Kolejnym jest minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk – przez rok jego oszczędności wzrosły z 50 tys. zł do 190 tys. zł. Natomiast najbardziej portfel skurczył się minister cyfryzacji Annie Streżyńskiej – ze zgromadzonych przez minister do 2015 r. 879 tys. zł, w 2016 r. ubyło ponad 778 tys. zł.

Większość ministrów nie ma zobowiązań. Kredyty zaciągnęło 7 na 22 członków rządu. Najwięcej – minister w kancelarii premiera Beata Kempa oraz minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Obie zadeklarowały po pięć kredytów, zaciągniętych na łączną kwotę, odpowiednio ponad 695 tys. zł i ponad 162 tys. zł. Minister Streżyńska zaciągnęła kredyt  hipoteczny (na ponad 520 tys. zł), za który nabyła nieruchomość o powierzchni 71 m kw. Minister Henryk Kowalczyk ma do spłacenia pożyczkę od brata w wysokości 200 tys. zł na zakup działki (zaciągniętą w 2007 r.). Wicepremier Morawiecki jest natomiast wierzycielem z tytułu 300 tys. zł pożyczki, którą udzielił (rok nieznany) "osobie w drugim stopniu pokrewieństwa", czyli siostrze.

Nowe funkcje, nowe auta. W trakcie pełnienia funkcji minister Zalewska kupiła nowy samochód (Renault Kadjar z 2015 r.) i pozbyła się starego (Renault Clio z 2007 r.). Premier Beata Szydło oraz ministrowie Gróbarczyk i Kempa pozbyli się po jednym samochodzie, minister Rafalska – dwóch.

Kto składa oświadczenia majątkowe? Każdego roku parlamentarzyści, ministrowie, samorządowcy, niektórzy pracownicy urzędów i instytucji publicznych (np. dyrektorzy szkół), prokuratorzy, a od tego roku także sędziowie obowiązkowo składają oświadczenia o stanie swojego majątku.

Członkowie Rady Ministrów złożyli swoje oświadczenia za rok 2016 r. na przełomie marca i kwietnia. 4 ministrów już złożyło sprostowania. Dotyczyły głównie pojedynczych błędów w podanych wartościach składników majątku bądź ich pominięcia.

Mimo przygotowania przez Ministerstwo Cyfryzacji elektronicznego formularza i kilku prób wprowadzenia ustawowego obowiązku wypełniania oświadczeń elektronicznie, większość ministrów wolała wypełnić oświadczenie majątkowe ręcznie. Uczyniło tak 16 z 22 ministrów. Najtrudniejsze do odczytania są odręcznie napisane oświadczenia Krzysztofa Tchórzewskiego, Beaty Kempy i Marka Gróbarczyka.

Minister nie-parlamentarzysta nie musi upubliczniać, ile zarabiał. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz minister cyfryzacji Anna Streżyńska nie zadeklarowali żadnych dochodów z tytułu wynagrodzenia za pracę za żadne z lat pracy w rządzie. Wymienieni ministrowie nie pełnią jednocześnie mandatu posła ani senatora. Ta sytuacja dotyczy też ministra sportu i turystyki Witolda Bańki oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.

 Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Środki pieniężne ministrów w 2017
Create bar charts
Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce