Wybory samorządowe 2014r. Poznań Winiary.

Zmiany w Kodeksie wyborczym

Nowy skład PKW, likwidacja JOW-ów w wyborach do rad gmin co jeszcze się zmieni przed wyborami samorządowymi?

Anna Ścisłowska
Dodane 20 stycznia 2018

31 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Podsumowujemy najważniejsze zmiany w Kodeksie Wyborczym. 

 

Dotychczas

Proponowane zmiany

Wójt, burmistrz, prezydent miasta może kandydować dowolnie wiele razy. Kadencja trwa cztery lata. 

Nie mogą kandydować osoby, które pełniły funkcję przez dwie kadencje. Kadencja trwa pięć lat.

Wszyscy obywatele mogą zagłosować korespondencyjnie w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i do PE. W wyborach samorządowych głosowanie korespondencyjne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Tylko osoby z niepełnosprawnościami mogą głosować korespondencyjnie.

Ważny głos to znak “X”, czyli:
dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki

Radnych gmin wybiera się w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Radnych gmin powyżej 20 tys. mieszkańców wybiera się w wielomandatowych okręgach wyborczych (5-8 radnych w okręgu). W gminach poniżej 20 tys. mieszkańców zostają jednomandatowe okręgi (1 radny w okręgu). 

Mężowie zaufania mogą nagrywać przygotowania do głosowania i liczenie głosów, ale wolno udostępniać nagranie tylko sądom.

Mężowie zaufania mogą nagrywać przygotowania do głosowania i liczenie głosów. Nagrania mogą być później włączone do dokumentów wyborczych i udostępniane.
Głosowanie w lokalu wyborczym jest nagrywane i transmitowane on-line.

Jedna, obwodowa komisja wyborcza przeprowadza głosowanie, a potem liczy głosy. 

W każdym obwodzie powstają dwie komisje: jedna przeprowadza głosowanie, druga zajmuje się liczeniem głosów.

 

 

Kto zasiądzie w Państwowej Komisji Wyborczej? 
(zmiana pod koniec 2019 r.)

3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego                        

3 sędziów Sądu Najwyższego

3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego                                                                                                                           

1 sędzia Trybunału Konstytucyjnego

1 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

7 osób (z kwalifikacjami sędziowskimi) wskazanych przez Sejm – każdy klub poselski może zgłosić maksymalnie 3 kandydatów.

Jakie zmiany dla komisarzy wyborczych?

 

PKW powołuje 51 komisarzy wyborczych (spośród sędziów).

PKW powołuje 100 komisarzy wyborczych (spośród osób z wykształceniem prawniczym).

Rada gminy, na wniosek wójta decyduje o podziale gminy na obwody i okręgi wyborcze. Komisarz wyborczy dzieli gminę na okręgi i obwody (od 2019 r.)


 

 

 

Sklad PKW
Infogram
Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

PE: Posłowie przyjmą kolejną rezolucję o Polsce