Wybory samorządowe 2014r. Poznań Winiary.

Zmiany w Kodeksie wyborczym

Nowy skład PKW, likwidacja JOW-ów w wyborach do rad gmin co jeszcze się zmieni przed wyborami samorządowymi?

Anna Ścisłowska
Dodane 8 grudnia 2017

Komisja nadzwyczajna rozpatruje projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Podsumowujemy najważniejsze zmiany w Kodeksie Wyborczym. 

Dotychczas

Proponowane zmiany

Wójt, burmistrz, prezydent miasta może kandydować dowolnie wiele razy. 

Nie mogą kandydować osoby, które pełniły funkcję przez dwie kadencje.

Wszyscy obywatele mogą zagłosować korespondencyjnie w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i do PE. W wyborach samorządowych głosowanie korespondencyjne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowite zniesienie głosowania korespondencyjnego. Osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do lokalu wyborczego, mogą głosować wyłącznie przez pełnomocnika. 

Ważny głos to znak “X”, czyli:
dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki

Radnych gmin wybiera się w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Radnych wszystkich gmin wybiera się w wielomandatowych okręgach wyborczych. 

Mężowie zaufania mogą nagrywać głosowanie, ale wolno udostępniać nagranie tylko sądom.

Głosowanie w lokalu wyborczym jest nagrywane i transmitowane on-line.

Jedna, obwodowa komisja wyborcza przeprowadza głosowanie, a potem liczy głosy. 

W każdym obwodzie powstają dwie komisje: jedna przeprowadza głosowanie, druga zajmuje się liczeniem głosów.

 

Kto zasiądzie w Państwowej Komisji Wyborczej?

 

3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego                        

3 sędziów Sądu Najwyższego

3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego                                                                                                                           

1 sędzia Trybunału Konstytucyjnego

1 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

7 osób (z kwalifikacjami sędziowskimi) wskazanych przez Sejm – każdy klub poselski może zgłosić maksymalnie 3 kandydatów.

 

 

Jakie zmiany dla komisarzy wyborczych?

 

PKW powołuje 51 komisarzy wyborczych (spośród sędziów).

PKW powołuje 16 wojewódzkich i 380 powiatowych komisarzy (spośród osób z wykształceniem prawniczym).

Rada gminy, na wniosek wójta decyduje o podziale gminy na obwody i okręgi wyborcze. Powiatowy komisarz wyborczy dzieli gminę na obwody, a wojewódzki komisarz na okręgi.

 

 

Sklad PKW
Infogram
Podobał ci się tekst? Udostępnij go klikając w przycisk po prawej stronie!

Przeczytaj też najpopularniejsze teksty ostatnich tygodni

Nowe prawa w tym tygodniu (15 - 21 stycznia 2018 r.)

PE: Czy Unię czekają ostre cięcia finansowe?

PE: Europa chce być liderem w zielonej energii