Serwis MamPrawoWiedziec.pl

Kontakt

Wydawcą strony serwis.mamprawowiedzieć.pl jest Stowarzyszenie 61. – niezależna i apartyjna organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Od 2006 roku w prezentujemy dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miasta oraz kandydatów na te funkcje.

Przed każdymi wyborami kierujemy do kandydatów kwestionariusz zawierający zestaw pytań o ich kompetencje, poglądy i cele strategiczne. W ten sposób budujemy szeroką bazę merytorycznych informacji o kandydatach, która pozwala obywatelom podejmować świadome decyzje wyborcze. Po wyborach kontynuujemy badanie poglądów wśród osób wybranych na funkcje.

Gromadzone przez nas informacje analizujemy, zestawiamy z danymi zewnętrznymi i prezentujemy w formie raportów i zestawień.

Napisz do nas!

Stowarzyszenie 61
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
Email: 61@art61.pl

Mam Prawo Wiedzieć w mediach społecznościowych