Długoletni posłowie parlamentu ukraińskiego: kim są i czego dokonali