Szary lobbing w oświacie

Kto i w jakich sprawach lobbuje w Sejmie?